Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Save

NN 74/1999 (14.7.1999.), Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Save

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postavljam

dr. DRAGU ŠTAMBUKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-99-1324/2
Zagreb, 5. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.