Ispravak Tablice iz članka 6. Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša

NN 79/1999 (27.7.1999.), Ispravak Tablice iz članka 6. Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Tablici iz članka 6. Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša, objavljenog u "Narodnim novinama", broj 74 od 14. srpnja 1999. godine, te se daje

ISPRAVAK

TABLICE IZ ČLANKA 6. UREDBE O INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZAŠTITE OKOLIŠA

U koloni 1., Tematsko područje "Otpad", iza riječi "komunalni" dodaju se riječi "tehnološki" i "opasni", a u koloni 3. iza riječi "nadležno" dodaju se riječi "za zaštitu okoliša".

U koloni 1., Tematsko područje "Drugi podaci (važni)" treba glasiti: "Drugi podaci važni za zaštitu okoliša"; u koloni 2. iza riječi "industrija" dodaju se riječi "energija, stanovništvo i dr.", a u koloni 3. iza riječi "nadležno" dodaju se riječi "za gospodarstvo".

Nastavno u koloni 2. iza riječi "mjere politike" dodaju se riječi "planovi, programi, izvješća o stanju okoliša i dr.".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici NN broj 74 iz 1999. godine.

Klasa: 351-01/99-04/15
Urbroj: 5030104-99-3
Zagreb, 20. srpnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.