Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

NN 81/1999 (3.8.1999.), Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 34/95 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/96 i 7/98), u članku 11. stavku 1. brišu se riječi: »3. Strmica-Bosansko Grahovo, 6. Orah-Orahovlje, 7. Mali Prolog-Crveni Grm, 9. Slavonski Šamac-Bosanski Šamac«, a iza dosadašnje točke 11. dodaju se riječi: »12. Gunja-Brčko«.

U stavku 2. dodaju se nove riječi: »8. Slavonski Šamac-Bosanski Šamac, 9. Strmica-Bosansko Grahovo, 10. Orah-Orahovlje, 11. Mali Prolog-Crveni Grm, 12. Svilaj-Donji Svilaj i 13. Gornji Brgat-Ivanica.«.

Članak 2.

U članku 19. brišu se riječi: »1. Gunja-Brčko, 2. Svilaj-Donji Svilaj, 21. Gornji Brgat-Ivanica«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/94-01/02
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 29. srpnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.