Ispravak Plana intervencija u zaštiti okoliša

NN 86/1999 (20.8.1999.), Ispravak Plana intervencija u zaštiti okoliša

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su tiskarske pogreške u Planu intervencija u zaštiti okoliša, objavljenom u "Narodnim novinama", broj 82 od 6. kolovoza 1999. godine, te se daje

ISPRAVAK

PLANA INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

U poglavlju II. VRSTE RIZIKA I OPASNOSTI u točci 8. umjesto riječi "promjene" treba stajati riječ "primjene".

U poglavlju III. SUBJEKTI ZADUŽENI ZA PROVOĐENJE PLANA u točci 11. umjesto riječi "plana zaštite okoliša" trebaju stajati riječi "plana intervencija u zaštiti okoliša".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u NN broj 82 iz 1999. godine.

Urbroj: 50501-99-716
Zagreb, 19. kolovoza 1999.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.