Odluka o razrješenju dr. Željka Matića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

NN 89/1999 (2.9.1999.), Odluka o razrješenju dr. Željka Matića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju èlanka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i èlanka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOÆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U KRALJEVINI BELGIJI

dr. ŽELJKO MATIĆ  razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoæenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljaèe 2000. godine.

Broj: 01-081-99-1480/1
Zagreb, 27. kolovoza 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuðman,
v. r.