Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 92/1999 (13.9.1999.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o odvjetništvu i članka 56. toč. 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Skupština Hrvatske odvjetničke komore 15. lipnja 1996. donijela je i usvojila sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

U članku 55. stavak 3. Statuta Hrvatske odvjetničke komore brišu se riječi: »O osnivanju novih odvjetničkih zborova ili«, a iza riječi: »postojećih« dodaje se riječ: »zborova«, tako da članak 55. stavak 3. Statuta Hrvatske odvjetničke komore sada glasi:

»O spajanju, pripajanju ili ukidanju već postojećih zborova može Skupština odlučivati samo ako joj prisustvuje najmanje tri četvrtine ukupnog broja njezinih članova«.

Članak 2.

U članku 84. stavak 2. ispred riječi: »Predsjednik Disciplinskog suda« dodaju se riječi: »Predsjednik Višeg disciplinskog suda, njegov zamjenik i suci Višeg disciplinskog suda«, iza riječi: »Predsjednik Disciplinskog suda« dodaju se riječi: »i disciplinski suci«, te iza riječi: »Disciplinski tužitelj Komore« dodaju se riječi: »i zamjenici Disciplinskog tužitelja Komore«, tako da članak 84. stavak 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore sada glasi:

»Predsjednik Višeg disciplinskog suda, njegov zamjenik i suci Višeg disciplinskog suda, Predsjednik Disciplinskog suda i disciplinski suci, te Disciplinski tužitelj Komore i zamjenici Disciplinskog tužitelja Komore ne mogu biti branitelji u disciplinskim postupcima pred Disciplinskim sudom Komore«.

Članak 3.

Članak 92. stavak 3. Statuta Hrvatske odvjetničke komore mijenja se i sada glasi:

»Zaključkom Skupštine odvjetničkih zborova može se predložiti i za područje dviju ili više Županija osnivanje jednog odvjetničkog Zbora. Zaključkom većine odvjetnika koji imaju svoje urede na području Županije za koju nije osnovan poseban zbor, odvjetnici te Županije mogu predložiti Skupštini izdvajanje iz zajedničkog zbora i osnivanje vlastitog zbora ako za to ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Statutom«.

Članak 4.

U članku 96. stavak 1. riječ »organi« i u stavku 3. riječ »organa« mijenjaju se u riječ »tijela« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 123. stavak 2. točka 5. riječi: »članak 72. stavak 1. točka 5« mijenjaju se u riječi: »članak 71. stavak 1. točka 3«, tako da članak 123. stavak 2. točka 5. sada glasi:

»Odlučuje o ukidanju odluke o obustavi obavljanja odvjetništva (članak 71. stavak 1. točka 3); tu odluku može ukinuti prije održavanja disciplinske rasprave kao i tijekom samog postupka«.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Marijan Hanžeković, v. r.