Ispravak Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 92/1999 (13.9.1999.), Ispravak Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine objavljenom u "Narodnim novinama" broj 92 od 30. listopada 1996., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

U članku 59. stavku 1. rečenica: "Visina naknade utvrđuje se prema sljedećim mjerilima" treba stajati iznad tablice.

U stavku 2. umjesto izraza: "N=3.700.000 (1-0.9999998)" treba stajati izraz: "N=3.700.000 (1-0.9999998P)".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u NN broj 92 iz 1996. godine.

Klasa: 943-01/95-01/02
Zagreb, 9. rujna 1999.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Krešimir Alerić, dipl. iur., v. r.