Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Kairu

NN 94/1999 (17.9.1999.), Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. DRAGU ŠTAMBUKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-99-1535/2
Zagreb, 13. rujna 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.