Uredba o dopuni Carinskog zakona

NN 94/1999 (17.9.1999.), Uredba o dopuni Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1999. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U članku 265. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99) dodaje se novi stavak 2, koji glasi:

»Iznimno, odredbe poglavlja 3. Vrijednost robe u carinske svrhe (članci 29. - 48.), te druge odredbe ovog Zakona u dijelu potrebitom za njihovu primjenu, primjenjuju se od 1. listopada 1999. godine.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/98-02/04
Urbroj: 5030115-99-15
Zagreb, 16. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.