Uredba o izmjeni Carinskog zakona

NN 98/1999 (27.9.1999.), Uredba o izmjeni Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 13/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93, 92/94 i 62/99), članak 292, stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka pri vraćanju uljane repice roda 1999. godine i suncokreta roda 1999. godine privremeno izvezenih radi oplemenjivanja, plaća se carina na vrijednost obavljenog oplemenjivanja, uključujući i vrijednost materijala upotrijebljenog u te svrhe, te druge troškove u inozemstvu u svezi s otpremom i dopremom robe po stopi koja važi za robu koja se uvozi«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/98-02/04
Urbroj: 5030115-99-17
Zagreb, 23. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.