Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

NN 103/1999 (8.10.1999.), Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini (»Narodne novine«, broj 164/98 i 71/99) i članka 20. točke 12. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 4. listopada 1999. donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA POMORACA NA HRVATSKIM BRODOVIMA U MEÐUNARODNOJ PLOVIDBI POD HRVATSKOM ZASTAVOM

Članak 1.

Na osobni zahtjev obvezno su osigurani pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom.

Osnovice osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja utvrđuju se prema stupnju stručne spreme i to:

1. za osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (VSS) - u svoti od 4.783,00 kn

2. za osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (VŠS ili VKV radnici) - u svoti od 4.578,00 kn

3. za osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (SSS ili KV radnici) - u svoti od 3.478,00 kn

4. za osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema ili PKV radnici) - u svoti od 2.606,00 kn

5. za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu - u svoti od 2.193,40 kn.

Članak 2.

Osiguranici iz članka 1. ove odluke mogu, na temelju pismenog zahtjeva, a u skladu s člankom 144. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), birati više osnovice osiguranja koje su utvrđene posebnom odlukom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 3.

Doprinos za mirovinsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko osiguranje na pripadajuću osnovicu osiguranja, a način obračunavanja doprinosa i plaćanja utvrđuje se Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju doprinosa.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-13/99-01/4142
Urbroj: 314-99-01/99-5
Zagreb, 4. listopada 1999.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak,
v. r.