Odluka o vojnopomorskim, zapovjednim i položajnim zastavama i plamencima na ratnim brodovima Republike Hrvatske

NN 105/1999 (13.10.1999.), Odluka o vojnopomorskim, zapovjednim i položajnim zastavama i plamencima na ratnim brodovima Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. stavka 2. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 74/93 i 57/96), donosim

ODLUKU

O VOJNOPOMORSKIM, ZAPOVJEDNIM I POLOŽAJNIM ZASTAVAMA I PLAMENCIMA NA RATNIM BRODOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom ustanovljavaju se vojnopomorske, zapovjedne i položajne zastave i plamenci na ratnim brodovima Republike Hrvatske.

II.

Vojnopomorske zastave ratnih brodova Republike Hrvatske su:

1. krmena zastava;

2. pramčana zastava.

III.

Zapovjedne zastave na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

1. zastava vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske

2. zastava ministra obrane Republike Hrvatske;

3. zastava načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske;

4. zastava zapovjednika Hrvatske ratne mornarice.

IV.

Zapovjedni plamenci na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

1. plamenac zapovjednika flote ratnih brodova;

2. plamenac zapovjednika brigade ratnih brodova;

3. plamenac zapovjednika divizijuna ratnih brodova;

4. plamenac zapovjednika odreda ratnih brodova;

5. plamenac najstarijeg zapovjednika ratnog broda na sidrištu ili u luci;

6. plamenac zapovjednika ratnog broda.

V.

Položajne zastave na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

1. zastava predsjednika Hrvatskoga državnog sabora;

2. zastava predsjednika Vlade Republike Hrvatske;

3. zastava stožernog admirala OS RH;

4. zastava admirala OS RH;

5. zastava viceadmirala OS RH;

6. zastava kontraadmirala OS RH;

7. zastava komodora OS RH;

8. zastava generala OS RH.

VI.

Ovlašćuje se ministar obrane Republike Hrvatske da donese Pravilnik o tehničkim uvjetima izrade, postupku i načinu isticanja te vijanju zastava i plamenaca na ratnim brodovima Republike Hrvatske iz ove Odluke.

VII.

Likovni prikaz vojnopomorskih, zapovjednih i položajnih zastava i plamenaca iz ove Odluke je u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Broj: 01-04-99-361/2-A19
Zagreb, 18. kolovoza 1999.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Vrhovnik
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZASTAVA RATNIH BRODOVA RH (krmena)

PRAMČANA ZASTAVAZASTAVA VRHOVNOG ZAPOVJEDNIKA ORUŽANIH SNAGA 
                            REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTAVA MINISTRA OBRANE RH

ZASTAVA NAČELNIKA GS OS RH

ZASTAVA ZAPOVJEDNIKA HRVATSKE RATNE MORNARICE
PLAMENAC ZAPOVJEDNIKA FLOTE
PLAMENAC ZAPOVJEDNIKA BRIGADE
PLAMENAC ZAPOVJEDNIKA DIVIZIJUNA
PLAMENAC ZAPOVJEDNIKA ODREDA
PLAMENAC NAJSTARIJEG ZAPOVJEDNIKA RATNOG BRODA NA SIDRIŠTU ILI U LUCI
PLAMENAC ZAPOVJEDNIKA RATNOG BRODA
ZASTAVA PREDSJEDNIKA SABORA
ZASTAVA PREDSJEDNIKA VLADE
ZASTAVA STOŽERNOG ADMIRALA
ZASTAVA ADMIRALA
ZASTAVA VICEADMIRALA
ZASTAVA KONTRAADMIRALA
ZASTAVA KOMODORA
ZASTAVA GENERALA (za sve generale)