Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka Grada Splita

NN 108/1999 (20.10.1999.), Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka Grada Splita

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata (»Narodne novine« broj 91A/93 i 36/98) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. listopada 1999. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZDAVANJU PRIGODNOGA ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU 1700. OBLJETNICE DIOKLECIJANOVE PALAČE I OSNUTKA GRADA SPLITA

I.

U Odluci o izdavanju prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita (»Narodne novine«, br. 91/95.) točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 1000 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 1.950.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 1 950 komada.

Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 500 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 1.975.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 3 950 komada.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 200 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 590.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 2 950 komada.

Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 100 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 295.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 2 950 komada.«

II.

U točki 4. Odluke brišu se riječi »i u količini od 3 000 komada«.

III.

U točki 6. Odluke brišu se riječi »i u količini od 6 000 komada«.

IV.

U točki 8. Odluke brišu se riječi »u količini od 5 000 komada«.

V.

U točki 10. Odluke brišu se riječi »i u količini od 5 000 komada«.

VI.

U točki 12. Odluke brišu se riječi »i 1997.« te tekst:

»- do kraja 1997. godine otkovat će se 1 050 komada zlatnika od 1000 kuna, 2 050 komada zlatnika od 500 kuna, 2 050 komada srebrenjaka od 200 kuna«.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 525/99.
Zagreb, 13. listopada 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.