Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

NN 110/1999 (25.10.1999.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 34/95 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 97/96, 7/98, 81/99 i 91/99) u članku 4. stavku 2. brišu se riječi »i Baranjsko Petrovo Selo - Beremend«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Stalni međudržavni granični cestovni prijelaz II. kategorije, isključujući autobusni promet, je Baranjsko Petrovo Selo - Beremend.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. dodaje se nova točka »13. Plomin Luka«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. dodaju se nove točke »5. Ubli (Lastovo), 6. Vela Luka«.

Članak 5.

U članku 16. brišu se riječi »5. Ravni Žakanj, 6. Ubli (Lastovo, 10. Vela Luka«, i dodaje se nova točka »10. Cavtat«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/94-01/02
Urbroj: 5030109-99-5
Zagreb, 21. listopada 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.