Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca "Katarina Zrinska"

NN 117/1999 (9.11.1999.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca "Katarina Zrinska"

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine", br. 91A/93 i 36/98) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. studenoga 1999. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRENOGA KOVANOG NOVCA
"KATARINA ZRINSKA"

1. Hrvatska narodna banka, u suradnji s Čakovečkom bankom d.d., u sklopu serije prigodnoga kovanog novca pod nazivom "ZNAMENITE HRVATICE", izdaje srebreni kovani novac posvećen Katarini Zrinski, književnici, velikoj domoljupki i mučenici, duhovnom pokretaču u oslobađanju od tuđinskih stega.

2. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini od 2000 komada i u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

4. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: na kvadratnoj podlozi, smještenoj u središnjem dijelu, prikaz je portreta Katarine Zrinske. Uz lijevu i donju stranicu kvadrata ispisano je ime i prezime književnice "KATARINA ZRINSKA". Iznad gornje i desne stranice kvadrata istaknute su godine njezina rođenja i smrti "1625." i "1673.".

5. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je staroga grada Čakovca, položen na kvadratnu podlogu. U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, prikaz je grba Republike Hrvatske ispod kojeg je istaknuta godina "1999.". Lijevo i desno od prikaza grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". Između donje stranice kvadratne podloge i ruba kovanog novca, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti "200" i naziva novčane jedinice "KUNA".

6. Obod prigodnoga srebrenoga kovanog novca od 200 kuna je gladak.

7. Autor idejnoga i likovnog rješenja ovoga srebrenoga kovanog novca od 200 kuna je Damir Mataušić, akademski kipar.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 260,00 kuna za komad.

9. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 25. studenoga 1999. godine.

10. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke Hrvatska narodna banka prodavat će isključivo posredstvom Čakovečke banke d.d., Čakovec.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 526/99.
Zagreb, 3. studenoga 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.