Ispravak Carinskog zakona

NN 117/1999 (9.11.1999.), Ispravak Carinskog zakona

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Carinskom zakonu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 78 od 23. srpnja 1999. te se daje

ISPRAVAK

CARINSKOG ZAKONA

U članku 187. stavku 1. točki 12) riječi: "pod uvjetom da ju je u inozemstvu rabio najmanje 12 mjeseci" treba brisati.


NAPOMENA: Izvršena je ispravka u NN broj 78 od 1999. godine.

Klasa: 413-01/98-02/04
Zagreb, 8. studenoga 1999.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Krešimir Alerić, dipl. iur., v. r.