Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

NN 120/1999 (17.11.1999.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 7. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96 i 44/96) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA ZA PRIZNANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO TE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U članku 11. stavak 2. Pravilnika o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 110/96, 21/99 i 39/99 - pročišćeni tekst) mijenja se i glasi:

»Pravo iz prethodnog stavka samostalnom umjetniku teče od 1. siječnja naredne godine, odnosno od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od prestanka osiguranja po nekoj drugoj pravnoj osnovi.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/99-01-30
Urbroj: 532-03-3/4-99-09
Zagreb, 12. studenoga 1999.

Ministar
mr. Božo Biškupić, v. r.