Odluka o raspisivanju izbora za Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora

NN 125/1999 (27.11.1999.), Odluka o raspisivanju izbora za Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske te članka 5. i 80. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, broj 116/99), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1. Raspisujem izbore za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora.

2. Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u ponedjeljak, 3. siječnja 2000. godine.

Izbori na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 2. siječnja 2000. i ponedjeljak, 3. siječnja 2000.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 01/1-081-99-22/I
Zagreb, 27. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
privremeno zamjenjuje
Predsjednika Republike Hrvatske
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.