Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći

NN 127/1999 (29.11.1999.), Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99) i članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 1999. godine, donijela

UREDBU

O ODREÐIVANJU PROIZVODA ZA KOJE JE POTREBNO UVJERENJE O KAKVOĆI

Članak 1.

Nadzoru kakvoće proizvoda pri uvozu i domaćih proizvoda, prije njihova stavljanja u promet, podliježu sljedeće grupe proizvoda:

 1. Meso i mesni proizvodi

 2. Ribe, rakovi, školjkaši, morski ježevi, žabe, kornjače, puževi i njihovi proizvodi

 3. Mlijeko, mliječni proizvodi, sirila i čiste kulture

 4. Sladoledi, smjese za sladoled i smrznuti deserti

 5. Jaja i proizvodi od jaja

 6. Voće, povrće, gljive i njihovi proizvodi

 7. Kava, proizvodi od kave i surogati

 8. Čaj

 9. Začini, ekstrakti začina i mješavina začina

10. Senf

11. Kuhinjska sol i sol za salamurenje

12. Juhe, koncentrati za juhe, koncentrati za umake i dodaci jelima

13. Pekarski kvasac, prašak za pecivo, prašak za puding

14. Žito, mlinski pekarski proizvodi, tjestenine i brzo smrznuta tijesta

15. Keksi i proizvodi srodni keksu

16. Jestiva ulja i masti biljnog podrijetla, margarini i majoneze i njima srodni proizvodi

17. Šećer i ostali saharidi

18. Med i drugi pčelinji proizvodi

19. Kakao proizvodi, krem proizvodi, bombonski proizvodi i njima srodni proizvodi

20. Vino

21. Alkohol i alkoholna pića

22. Pivo

23. Bezalkoholna osvježavajuća pića

24. Ocat i octena kiselina

25. Bjelančevinasti proizvodi i mješavine bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju

26. Stočna hrana i hrana za domaće životinje

27. Duhan

28. Električni aparati za kućanstva i sličnu uporabu

29. Elektronički aparati za kućanstvo i sličnu uporabu

30. Prijenosni alati s elektromotorima

31. Transformatori za razdvajanje i sigurnosni transformatori za razdvajanje

32. Električni i elektroenergetski izolirani vodiči i kablovi

33. Grla za žarulje

34. Svjetiljke s fluorescentnom cijevi

35. Sklopke za naprave

36. Uredski strojevi za pisanje, strojevi za računanje, stroj za umnožavanje teksta kao i registarskih kasa za uporabu u trgovini, ugostiteljstvu i hotelijerstvu

37. Plinski aparati za kućanstvo i sličnu uporabu

38. Automobilske gume

39. Oprema za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi

40. Ručni i prijenosni aparati za gašenje požara

41. Čelične boce za propan-butan s ventilom i boce za tehničke plinove

42. Kino i foto kamera

43. Cement

44. Dodaci betonu

45. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt

46. Crijepovi i opeke

47. Hidroizolacijski materijali impregnirani bitumenom i bitumenske trake

48. Betonske kanalizacijske cijevi dulje od 1 metra

49. Elementi tipskih građevinskih konstrukcija

50. Ploče iverice

51. Namještaj

52. Tekstil - svi proizvodi

53. Proizvodi od prirodne i umjetne kože (obuća i galanterijski proizvodi)

54. Tekuća naftna goriva

55. Goriva za mlazne motore.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu (»Narodne novine«, br. 18/96, 28/96 i 11/97).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 336-01/99-03/01
Urbroj: 5030116-99-2
Zagreb, 25. studenoga 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.