Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

NN 127/1999 (29.11.1999.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

Nakon izvršenog usporeðivanja s izvornim tekstom utvrðene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 76 od 19. srpnja 1999. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU

U èlanku 2. umjesto rijeèi: »ukljuèuju« treba stajati rijeè: »ukljuèujuæi«.

U èlanku 18. stavku 1. umjesto rijeèi: »riijeè« treba stajati rijeè: »rijeè«.

U èlanku 19., u dodanom èlanku 120b. stavku 1. umjesto rijeèi: »odobenje« treba stajati rijeè: »odobrenje«, a u stavku 4. umjesto rijeèi: »pedest« treba stajati rijeè: »pedeset«.

U èlanku 21., u dodanom èlanku 124a. stavku 2. umjesto broja: »6« treba stajati rijeè: »šest«, a u èlanku 124b. stavku 2. umjesto broja: »3« treba stajati rijeè: »tri«.

U èlanku 22. stavku 1. toèki 1) umjesto rijeèi: »presene« treba stajati rijeè: »prenese«.

U èlanku 26. stavku 1. umjesto rijeèi: »potpuno« treba stajati rijeè: »potpune«.

U èlanku 32. umjesto broja: »6« treba stajati rijeè: »šest«.


NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici NN broj 76 iz 1999. godine.

Klasa: 121-12/92-01/02
Zagreb, 19. studenoga 1999.

Tajnik
Zastupnièkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Krešimir Aleriæ, dipl. iur., v. r.