Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije

NN 137/1999 (14.12.1999.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95, 19/98 i 105/99) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine, donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Ðakovu i posjedovnim listovima Ureda za katastar i geodetske poslove, Ispostava Ðakovo, Osječko-baranjske županije broj 323 i 876 označeno je kao:

k.o. Trnava, zk.ul. broj 848

- k.č.br. 1860, oranica 5. klase, površine 3 ha 19 a 65 m2

- k.č.br. 1862, oranica 5. klase, površine 68 a 83 m2

- k.č.br. 1947, oranica 4. klase, površine 39 ha 48 a 19 m2

- k.č.br. 1948, oranica 4. klase, površine 37 ha 21 a 84 m2

- k.č.br. 1949, oranica 2. klase, površine 13 ha 67 a 88 m2

- k.č.br. 1952, oranica 3. klase, površine 24 ha 82 a 62 m2

- k.č.br. 1954, oranica 3. klase, površine 18 ha 90 a 90 m2

- k.č.br. 1955, oranica 3. klase, površine 25 ha 04 a 63 m2

- k.č.br. 1956, oranica 2. klase, površine 13 ha 75 a 16 m2

- k.č.br. 1957, oranica 2. klase, površine 13 ha 93 a 05 m2

Ukupna površina: 190 ha 72 a 75 m2

k.o. Lapovci, zk.ul. broj 122

- k.č.br. 609, oranica 6. klase, površine 1 ha 30 a 82 m2

- k.č.br. 610, oranica 6. klase, površine 1 ha 00 a 64 m2

- k.č.br. 611, oranica 6. klase, površine 1 ha 02 a 66 m2

- k.č.br. 613, oranica 5. klase, površine 1 ha 14 a 05 m2

- k.č.br. 612, oranica 5. klase, površine 2 ha 33 a 35 m2

- bara, površine 12 a 00 m2

- k.č.br. 614, oranica 5. klase, površine 55 a 56 m2

- k.č.br. 615, oranica 5. klase, površine 33 a 25 m2

- k.č.br. 664, oranica 3. klase, površine 1 ha 44 a 08 m2

- k.č.br. 665, oranica 3. klase, površine 60 a 43 m2

- k.č.br. 666, oranica 4. klase, površine 2 ha 06 a 81 m2

- k.č.br. 718, oranica 4. klase, površine 1 ha 23 a 31 m2

- k.č.br. 719, oranica 4. klase, površine 1 ha 44 a 76 m2

- k.č.br. 720, oranica 4. klase, površine 1 ha 19 a 32 m2

- k.č.br. 722, oranica 3. klase, površine 4 ha 83 a 87 m2

- k.č.br. 723, oranica 4. klase, površine 44 a 00 m2

- k.č.br. 724, oranica 3. klase, površine 9 ha 22 a 62 m2

- k.č.br. 778, oranica 5. klase, površine 1 ha 78 a 19 m2

- k.č.br. 783/1, oranica 2. klase, površine 11 ha 05 a 92 m2

- k.č.br. 784, oranica 2. klase, površine 11 ha 75 a 58 m2

- k.č.br. 785, oranica 2. klase, površine 20 ha 77 a 81 m2

- k.č.br. 786, oranica 2. klase, površine 19 ha 79 a 69 m2

- k.č.br. 787, oranica 2. klase, površine 11 ha 67 a 95 m2

oranica 3. klase, površine 11 ha 67 a 94 m2

- k.č.br. 788, oranica 2. klase, površine 17 ha 69 a 14 m2

oranica 3. klase, površine 17 ha 69 a 14 m2

- k.č.br. 789, oranica 3. klase, površine 9 ha 59 a 21 m2

- k.č.br. 790, oranica 4. klase, površine 26 ha 05 a 19 m2

oranica 6. klase, površine 6 ha 00 a 00 m2

- k.č.br. 791, oranica 3. klase, površine 71 ha 53 a 03 m2

- k.č.br. 792, oranica 3. klase, površine 3 ha 55 a 38 m2

- k.č.br. 793, oranica 2. klase, površine 64 ha 31 a 28 m2

Ukupna površina: 335 ha 26 a 98 m2

Sveukupna površina: 525 ha 99 a 73 m2

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke može se dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu biljne i stočarske proizvodnje na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 31. stavkom 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/99-02/02
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.