Rješenje o imenovanju Marijana Zadre pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

NN 137/1999 (14.12.1999.), Rješenje o imenovanju Marijana Zadre pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98) i članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96 i 48/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1999. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA
PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Imenuje se MARIJAN ZADRE pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja s danom 1. siječnja 2000.

Klasa: 080-02/99-01/200
Urbroj: 50304/2-99-01
Zagreb, 9. prosinca 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.