Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

NN 137/1999 (14.12.1999.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Na temelju članka 53. Zakona o državnim maticama (»Narodne novine« broj 96/93), ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA DRŽAVNIH MATICA, REGISTRU, IZVACIMA I POTVRDAMA KOJI SE IZDAJU NA TEMELJU DRŽAVNIH MATICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 105/93, 34/94, 15/95 i 53/99), iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

»Izvaci i potvrde propisani ovim Pravilnikom, od broja 5 do 11a tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine.

Klasa: 223-01/99-01/0076
Urbroj: 515-06-01/1-99-1
Zagreb, 5. studenoga 1999.

Ravnatelj
Antun Palarić, v. r.