Odluka o prestanku važenja treće glave Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 140/1999 (17.12.1999.), Odluka o prestanku važenja treće glave Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 94. u svezi s člankom 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/1999) Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 15. prosinca 1999. godine donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA TREĆE GLAVE POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 29/1994) odredbe TREĆE GLAVE - POSEBNE ODREDBE ZA USTROJ POSTUPANJA prestaju važiti na dan stupanja na snagu ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Odluka će biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Su-139/1999

Zagreb, 15. prosinca 1999.

Predsjednik
Ustavnog suda Republike Hrvatske
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.