Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu uvođenja Eura

NN 145/1999 (27.12.1999.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu uvođenja Eura

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 22. prosinca 1999. godine donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA U POVODU UVOĐENJA EURA

1. Hrvatska narodna banka u povodu uvođenja nove novčane jedinice eura u jedanaest zemalja Europske unije izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna obilježavajući tako taj financijski događaj svjetskih razmjera, uz isticanje tradicionalne povezanosti Republike Hrvatske s europskim zemljama.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 300 000 komada i u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna izrađena je od slitine 92% bakra, 8% aluminija i 2% nikla, a prsten je izrađen od slitine srebrenasta sjaja koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama.

Jezgra prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama.

Prsten prigodnoga optjecajnoga kovnog novca od 25 kuna ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je slova »E«, početnog slova naziva nove novčane jedinice eura. Preko prikaza slova raspršeno je dvanaest različito stiliziranih zvjezdica, simbola članica Europske monetarne unije. Između donjeg ruba slova i donjeg ruba dvanaesterokuta istaknuta je godina »1999.«.

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca brojčana je oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena lijevo od grba položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

7. Obod prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna je gladak.

8. Autor idejnoga i likovnog rješenja je Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 534/99.
Zagreb, 22. prosinca 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Marko Škreb, v. r.