Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna u povodu uvođenja Eura

NN 145/1999 (27.12.1999.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna u povodu uvođenja Eura

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 22. prosinca 1999. godine donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA U POVODU UVOĐENJA EURA

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu uvođenja eura izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 37/94, 44/94 i 68/94) s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna u povodu uvođenja eura, pušta se u optjecaj 29. prosinca 1999. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 535/99.
Zagreb, 22. prosinca 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Marko Škreb, v. r.