Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

NN 146/1999 (28.12.1999.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

MINISTARSTVO FINANCIJA

Ministar financija na temelju članka 113. stavak 2. Zakona o mjenici ("Narodne novine", br. 74/94.) donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE

Članak 1.

U Pravilniku u obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice ("Narodne novine", br. 77/99.) u čl. 5. točka 2. mijenja se riječ "pozicioni" u riječ "kontinuirani".

Članak 2.

U članku 6. točka 3. mijenja se i glasi: "Tekst na mjenici tiskan je crnom zaštitnom bojom na četverokutnoj podlozi u svijetlo sivo plavoj nijansi u kojoj je otisnut zaštitni slog "RH" i centralno je smješten grb Republike Hrvatske."

Članak 6. točka 4. mijenja se i glasi: "Na lijevoj strani obrasca mjenice tiskan je grb Republike Hrvatske."

U članku 6. točka 5. brišu se riječi: "a u šest redova počevši od gornjeg lijevog kuta tiskane su riječi: "Republika Hrvatska"."

U članku 6. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi: 7. "U donjem lijevom uglu obrasca mjenice tiskana je serija i broj mjenice."

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. riječi: "do 31. 12. 1999." mijenja se u: "do 28. 02. 2000."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-05/99-01/5
Urbroj: 513-11/99-21

Zagreb, 16. prosinca 1999.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.