Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu

NN 148/1999 (30.12.1999.), Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 97. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postavljam MIROSLAVA MEĐIMORCA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/1-081-99-01/19
Zagreb, 16. prosinca 1999.

PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora