Uredba o dopuni Zakona o otocima

NN 149/1999 (31.12.1999.), Uredba o dopuni Zakona o otocima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 102/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O OTOCIMA

Članak 1.

U Zakonu o otocima (»Narodne novine«, broj 34/99), u članku 9. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Osobe koje imaju prebivalište na otoku, koji je brodom ili trajektom povezan s otokom iz stavka 4. ovog članka, ne plaćaju mostarinu.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 304-03/98-01/02
Urbroj: 5030114-99-3
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.