Rješenje o imenovanju Dominika Filipovića ravnateljem Hrvatskog zavoda za telekomunikacije

NN 149/1999 (31.12.1999.), Rješenje o imenovanju Dominika Filipovića ravnateljem Hrvatskog zavoda za telekomunikacije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98) i članka 5. stavka 17. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 67/99 i 128/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE

Imenuje se DOMINIK FILIPOVIĆ ravnateljem Hrvatskog zavoda za telekomunikacije na vrijeme od četiri godine.

Klasa: 080-02/99-01/207
Urbroj: 50304/2-99-01
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.