Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa ovlaštenog aktuara)

NN 10/2000 (27.1.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa ovlaštenog aktuara)

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 64. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst, 116/99) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE AKTUARSKIH POSLOVA (STATUSA OVLAŠTENOG AKTUARA)

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa ovlaštenog aktuara) (»Narodne novine«, br. 40/96) iza članka 12. dodaje se novi članak 12 a. koji glasi:

»Članak 12a.

Ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova izdat će se i osobi koja ima završenu specijalističku izobrazbu »Školovanje iz aktuarske matematike i osiguranja« - osnovni i napredni stupanj, koju organizira Hrvatsko aktuarsko društvo u suradnji s Prirodoslovnomatematičkim fakultetom - Matematički odjel i Government Actuaryžs Department iz Londona, UK, bez polaganja ispita, ako je udovoljila i drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 453-01/00-01/25
Urbroj: 513-11/00-1
Zagreb, 19. siječnja 2000.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.