Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama

NN 1/2000 (4.1.2000.), Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 36/98), te utvrđenih rezultata javnog natječaja za dodjelu koncesija za trajno i povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama na području Republike Hrvatske, objavljenog u dnevnom tisku 29. listopada 1999. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJA ZA TRAJNO PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA

I.

Daje se koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama, u trajanju od 10 godina, sljedećim trgovačkim društvima:

1. trgovačkom društvu »G.H.B.« d.o.o., Opatija, Ul. M. Tita 87

- za igračnicu u vili »Rosalia« u Opatiji, Ul. M. Tita 87,

2. trgovačkom društvu »Parčina export-import« d.o.o., Split, Poljana kneza Trpimira 3,

- za igračnicu u Splitu, Poljana kneza Trpimira 3,

3. trgovačkom društvu »Santex« d.o.o., Zagreb, Slavenskog 4/IX

- za igračnicu u hotelu »Histria« u Puli,

4. trgovačkom društvu »Tankerkomerc« d.d., Zadar, Obala kneza Trpimira 2

- za igračnicu u marini u Zadru,

5. trgovačkom društvu »Hrvatska lutrija« d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 72

- za igračnicu u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 15,

6. trgovačkom društvu »Hrvatska lutrija« d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 72

- za igračnicu u Splitu, hotel »Split«, Put Trstenika 19.

II.

Obvezuju se trgovačka društva iz točke I. ove Odluke da, na poziv Ministarstva financija, u roku propisanom odredbama članka 43. Zakona o igrama na sreću, pristupe potpisivanju koncesijskog ugovora.

III.

Ukoliko trgovačko društvo iz točke I. ove Odluke ne pristupi potpisivanju koncesijskog ugovora u za to otvorenom roku, smatrat će se da je odustalo od dobivene koncesije za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-03/99-03/03
Urbroj: 5030114-99-5
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.