Rješenje o dopuni rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara,privatnih detektiva i zaposlenika"

NN 2/2000 (7.1.2000.), Rješenje o dopuni rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara,privatnih detektiva i zaposlenika"

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o zaštiti osoba i imovine (»Narodne novine«, broj 83/96) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE OPĆE ZDRAVSTVENE TE POSEBNE DUŠEVNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA, PRIVATNIH DETEKTIVA I ZAPOSLENIKA ZAŠTITARSKIH SLUŽBI TE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI OSNIVAČA I ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U članku 1. Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava (»Narodne novine«, broj 13/97, 26/97, 25/99, 45/99 i 108/99), iza točke 51. dodaju se točke 52. - 60. koje glase:

»52. Hrvatski zavod za medicinu rada,

Zagreb, V. Holjevca 22

53. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Jadranka Horvat, dr. med. spec. medicine rada

Varaždin, Zagrebačka 94

54. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Jasenka Brkić, dr. med. spec. medicine rada

Zaprešić, Pavla Lončara 1

55. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Milan Šlender, dr. med. spec. medicine rada

Supetar, Mladena Vodanovića 24

56. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Danica Horvat, dr. med. spec. medicine rada

Poreč, M. Gioseffi 2

57. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Azra Huršudić-Radulović, dr. med. spec. medicine rada

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11

58. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Mr. sc. Ružica Justra, dr. med. spec. medicine rada

Umag, Edoarda Pascalia 3/a

59. Privatna praksa

Specijalistička ordinacija medicine rada

Verica Sviličić, dr. med. spec. medicine rada

Umag, Edoarda Pascalia 3/a

60. Grupna privatna praksa

»Specijalistička ordinacija medicine rada

Blaženka Blažević Tadić, dr. med., spec. medicine rada,

Snježana Matoc, dr. med., spec. medicine rada i

Omer Huršudić, dr. med., spec. medicine rada

Sisak, Tomislavova 1.«

Članak 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/97-01/20
Urbroj: 534-02-03-99-11
Zagreb, 28. prosinca 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.