Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari

NN 2/2000 (7.1.2000.), Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari (»Narodne novine«, broj 107/99) ministar zdravstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA ZA ANALIZU UZORAKA KRVI I MOKRAĆE RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA, PRISUSTVA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH TVARI

Članak 1.

Određuju se za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari sljedeće ustanove:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Centar za kriminalistička vještačenja »Ivan Vučetić«

2. Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članak 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/99-01/68
Urbroj: 534-02-03-99-01
Zagreb, 1. prosinca 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.