Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 3/2000 (10.1.2000.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici, održanoj 28. prosinca 1999. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA - VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92, 29/93, 65/93, 31/95 i 73/99 - u daljnjem tekstu Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke pod:

šifrom 71010 u stupcu »Uk. bodovi«, broj »0,28« zamjenjuje se brojem »0,38«

šifrom 71011 u stupcu »Uk. bodovi«, broj »0,48« zamjenjuje se brojem »0,68«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 1999. godine.

Klasa: 025-04/99-01/160
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 28. prosinca 1999.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.