Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem trgovačkom društvu BRODSKO POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod

NN 3/2000 (10.1.2000.), Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem trgovačkom društvu BRODSKO POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 2., članka 19. stavka 2. i članka 20. stavka 1. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 107/95 i 142/98), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, temeljem zahtjeva trgovačkog društva BRODSKO-POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod, Trg pobjede 29, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem, na redovnoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 1999. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNIM IZDANJEM

1. Trgovačkom društvu BRODSKO POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod, Trg pobjede 29, odobrava se prospekt o izdavanju 1.176 redovnih dionica na ime, III emisije, privatnim izdanjem, ukupne vrijednosti 4.351.200,00 kuna, nominalne vrijednosti 3.700,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«

Klasa: UP/I-450-08/99-01/118
Urbroj: 567-01/99-3
Zagreb, 21. prosinca 1999.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.