Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i svih njezinih dijelova u službenu"

NN 3/2000 (10.1.2000.), Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i svih njezinih dijelova u službenu"

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbi članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 58. stavak 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« broj 107/95 i 142/98, dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva Fonda za naknadu oduzete imovine, Zagreb, I. Lucića 6, zastupanog po odvjetničkom društvu Bogdanović i Dolički, Zagreb, A. Humboldta 4b, za odobrenje prospekta za uvrštenje Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i svih njezinih dijelova u službenu kotaciju Zagrebačke burze d.d., izdaje

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA ZA UVRŠTENJE GLOBALNE OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA NAKNADU IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE I SVIH NJEZINIH DIJELOVA U SLUŽBENU KOTACIJU ZAGREBAČKE BURZE d.d.

1. Fondu za naknadu oduzete imovine, Zagreb, I. Lucića 6, odobrava se prospekt za uvrštenje Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i svih njezinih dijelova, nominalne vrijednosti 473.400.000,00 kuna (protuvrijednost DEM 120.000.000), u službenu kotaciju Zagrebačke burze d.d.

2. Ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/90-01/119
Urbroj: 567-03/99-02
Zagreb, 7. prosinca 1999.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.