Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

NN 4/2000 (14.1.2000.), Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 97. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96.) donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. MLADENA IBLERA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Canberri.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/1-081-99-01/110
Zagreb, 23. prosinca 1999.

PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

akademik Vlatko Pavletić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora