Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj

NN 4/2000 (14.1.2000.), Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 23. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97 i 128/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja objavljuje

PODATAK

O PROSJEČNIM TROŠKOVIMA GRADNJE M3 ETALONSKE GRAĐEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Prosječni troškovi gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj iznose 1.800,00 kuna po prostornom metru.

II.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-01/00-07/01
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 7. siječnja 2000.

Ministar
prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja
mr. Marko Širac, v. r.