Rješenje o odobrenju Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima Varaždinskom tržištu vrijednosnica d.d. Varaždin

NN 12/2000 (1.2.2000.), Rješenje o odobrenju Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima Varaždinskom tržištu vrijednosnica d.d. Varaždin

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbi članka 43. stavak 4., te članka 60. stavak 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 107/95 i 142/98, dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na zahtjev Varaždinskog tržišta vrijednosnica d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, u predmetu Odluka o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Varaždinskom tržištu vrijednosnica d.d., na sjednici održanoj dana 20. siječnja 2000. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Varaždinskom tržištu vrijednosnica d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, odobrava se Odluka o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Varaždinskom tržištu vrijednosnica d.d.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama.«

Klasa: UP/I-450-08/00-01/07
Urbroj: 567-03/00-02
Zagreb, 20. siječnja 2000.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.