Odluka o razrješenju savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost

NN 14/2000 (4.2.2000.), Odluka o razrješenju savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 106. i članka 97. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. stavka 1. Odluke o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/94), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SAVJETNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA NACIONALNU SIGURNOST

general bojnik MARKICA REBIĆ, razrješuje se dužnosti savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost, na osobni zahtjev.

Ova Odluka stupa na snagu dana 31. siječnja 2000.

Broj: 01/1-081-00-01/64
Zagreb, 25. siječnja 2000.

PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

akademik Vlatko Pavletić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora