Odluka o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i imenovanju potpredsjednika, zamjenika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 16/2000 (8.2.2000.), Odluka o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i imenovanju potpredsjednika, zamjenika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 98. alineje 4. i članka 97. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98 i 15/00), a na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. GORAN GRANIĆ, razrješuje se dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i imenuje potpredsjednikom, zamjenikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/2-081-00-01/17
Zagreb, 05. veljače 2000.

PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Zlatko Tomčić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora