Odluku o povlačenju iz optjecaja novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993.

NN 20/2000 (16.2.2000.), Odluku o povlačenju iz optjecaja novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993.

HRVATSKA NARODNA BANKA

282

Na temelju članka 36. stavka 2, članka 41. i članka 67. točke 17. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. veljače 2000. godine, donio je

ODLUKU

O POVLAČENJU IZ OPTJECAJA NOVČANICA OD 10 KUNA S DATUMOM IZDANJA 31. LISTOPADA 1993.

1. Hrvatska narodna banka će od 1. ožujka 2000. do zaključno 31. ožujka 2001. godine povući iz optjecaja novčanice od 10 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993.

2. Novčanice iz točke 1. ove Odluke prestat će biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. travnja 2001. godine.

3. Hrvatska narodna banka vršit će od 1. travnja 2001. zamjenu novčanica koje će na temelju točke 2. ove Odluke prestati biti zakonsko sredstvo plaćanja.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 536/2000.
Zagreb, 9. veljače 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Marko Škreb, v. r.