Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

NN 22/2000 (23.2.2000.), Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

400

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o zapošljavanju (»Narodne novine« br. 59/96) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra financija donosi

ODLUKU

O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA NEZAPOSLENU OSOBU

I.

Najniža novčana naknada utvrđuje se u iznosu 646,40 kuna mjesečno.

II.

Najviša novčana naknada utvrđuje se u iznosu od 900,00 kuna mjesečno.

III.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (»Narodne novine«, br. 100/99).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2000. godine.

Klasa: 120-02/00-01/03
Urbroj: 524-03/1-00-2
Zagreb, 14. veljače 2000.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.
Ministar financija
prof. dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.