Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra obrane

NN 26/2000 (3.3.2000.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

467

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/00) i članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99 i 15/00), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA OBRANE

Razrješuje se LJUBO ĆESIĆ ROJS dužnosti pomoćnika ministra obrane.

Klasa: 080-02/00-02/92
Urbroj: 50304/2-00-01
Zagreb, 26. veljače 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.