Pravilnik o dopuni pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja

NN 30/2000 (17.3.2000.), Pravilnik o dopuni pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

615

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni
tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju znanstvenih područja (»Narodne novine« broj 29/97. i 135/97) u članku 3., točci 5. iza riječi »5.08. Demografija« dodaju se riječi »5.09. Socijalna djelatnost«, a u članku 4. točci 5. iza riječi »5.08.02 demografija« dodaju se riječi »Polje 5.09. Socijalna djelatnost, grane: 5.09.01 socijalna politika, 5.09.02 socijalno planiranje, 5.09.03 teorija i metodologija socijalnog rada, 5.09.04 posebna područja socijalnog rada, 5.09.05 socijalna gerontologija.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/97-2/200
Urbroj: 533-01-00-9
Zagreb, 10. ožujka 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, v. r.