Odluka o razrješenju direktora javnog poduzeća Hrvatske radiotelevizije

NN 31/2000 (22.3.2000.), Odluka o razrješenju direktora javnog poduzeća Hrvatske radiotelevizije

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

628

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 20. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 43/92. - pročišćeni tekst, 94/93., 24/96. i 145/98.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 16. ožujka 2000., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNOG PODUZEĆA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Razrješuje se dužnosti direktora javnog poduzeća Hrvatske radiotelevizije IVAN VRKIĆ.

Klasa: 021-13/00-07/01
Zagreb, 16. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.