Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za zakonodavstvo

NN 35/2000 (31.3.2000.), Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za zakonodavstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

756

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 6. stavka 1. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo (»Narodne novine«, br. 52/90 i 60/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Razrješuje se MARIJAN PRUS položaja predstojnika Ureda za zakonodavstvo.

Klasa: 080-02/00-02/133
Urbroj: 50304/2-00-01
Zagreb, 16. ožujka 2000.

Potpredsjednik, zamjenik
predsjednika Vlade
dr. sc. Goran Granić, v. r.