Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

NN 35/2000 (31.3.2000.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

786

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 49. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 1/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2000. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

1. Razrješuje se prim. dr. SLOBODAN DEŠKOVIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

- dr. VLADIMIR JONKE

- prof. dr. VELJKO BOŽIKOV

- MILA HRABRIĆ

- prof. dr. FILIP ČULO.

Klasa: 080-02/00-02/122
Urbroj: 50304/2-00-15
Zagreb, 16. ožujka 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.