Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

NN 38/2000 (7.4.2000.), Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

874

Na osnovu članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (»Narodne novine« br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OLS-II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave Gradske skupštine Grada Zagreba i Gradskog vijeća Grada Velike Gorice objavljena je dana 6. travnja 2000. godine (»Narodne novine«, br. 37/2000.)

2. Rokovi teku od dana

7. travnja 2000. godine od 00:00 sati

3. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave najkasnije u roku od 12 dana, dakle do

18. travnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 16. stavak 1. i 2.)

4. Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave od svih pravovaljano predloženih kandidata mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. svih Obvezatnih uputa.

Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene općinske i gradske kandidacijske liste, kao i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.

Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, mora objaviti u lokalnim glasilima listu kandidata izborne jedinice, te sve prihvaćene kandidatske liste i zbirnu listu kandidatskih lista za izbor članova spomenutih predstavničkih tijela u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do:

20. travnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 17. stavak 1., 2. i 3.)

5. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, pa do 24 sata prije izbora, dakle od

21. travnja 2000. godine od 00:00 sati do

5. svibnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 19.)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od:

6. svibnja 2000. godine od 00:00 sati do

7. svibnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 21.)

7. Nadležna izborna povjerenstva moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, dakle do:

1. svibnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 36. stavak 3.)

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

1. svibnja 2000. godine do 24:00 sata

(Članak 37. stavak 3.)

9. Glasovanje traje neprekidno

7. svibnja 2000. godine od 7:00 do 19:00 sati

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.

(Članak 44. stavak 1.)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

8. svibnja 2000. godine do 7:00 sati

(Članak 49.)

11. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

8. svibnja 2000. godine do 19:00 sati

(Članak 50. stavak 1.)

12. Izborno povjerenstvo Grada Zagreba kad utvrdi rezultate glasovanja za članove Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno, Izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice kad utvrdi rezultate glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Velike Gorice objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu izbornog povjerenstva.

(Članak 53.)

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.

(Članak 55.)

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:

- politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, odnosno listu, kao i nezavisni kandidati i nositelji nezavisnih lista.

(Članak 56. stavak 1.)

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one stranke o čijim se kandidatskim listama glasovalo na izborima, nezavisni kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

(Članak 56. stavak 2.)

16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice podnose se Županijskom izbornom povjerenstvu I Zagrebačke županije u roku od

48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1.)

17. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Gradske skupštine Grada Zagreba podnose se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od

48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 2. u svezi s člankom 58. stavak 1.)

18. Županijsko izborno povjerenstvo I Zagrebačke županije odnosno Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od

48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 58. stavak 2.)

19. Protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva I Zagrebačke županije, odnosno Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelj prigovora, kao i kandidat za člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi putem nadležnog izbornog povjerenstva Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

(Članak 60. stavak 1. i 3.)

20. Žalba se podnosi u roku od

48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 60. stavak 2.)

21. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od

48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 60. stavak 4.)

Klasa: 013-01/00-01/01
Urbroj: 599-00/04
Zagreb, 6. travnja 2000.

Predsjednik
Marijan Ramušćak, v. r.